JOC și LEGENDĂ / 100% (2018)

Scop: Proiectul își propune să promoveze elementele de patrimoniu cultural imaterial într-o manieră inovatoare, prin îmbinarea de elemente tradiționale cu tehnici și principii de învățare moderne, abordând o temă socială de interes pentru părinți – securitatea emoțională a copiilor. Obiective: O1. Creșterea nivelului de abilități ale tinerilor părinți în ceea ce privește gestionarea timpului liber […]

ACCES: Porți deschise. Minți deschise. (2018)

Scop: Proiectul își propune creșterea accesului copiilor din mediul școlar rural dezavantajat la cultură și oportunități adecvate de dezvoltare personală într-o maniera care să aducă repere teoretice și practice autorităților locale în vederea multiplicării ulterioare a demersului. Obiective: O1. Sporirea accesului pentru 30 de persoane din mediul rural (copii și părinții lor) la spații culturale […]