JOC și LEGENDĂ / 100% (2018)

Scop: Proiectul își propune să promoveze elementele de patrimoniu cultural imaterial într-o manieră inovatoare, prin îmbinarea de elemente tradiționale cu tehnici și principii de învățare moderne, abordând o temă socială de interes pentru părinți – securitatea emoțională a copiilor. Obiective: O1. Creșterea nivelului de abilități ale tinerilor părinți în ceea ce privește gestionarea timpului liber […]

ACCES: Porți deschise. Minți deschise. (2018)

Scop: Proiectul își propune creșterea accesului copiilor din mediul școlar rural dezavantajat la cultură și oportunități adecvate de dezvoltare personală într-o maniera care să aducă repere teoretice și practice autorităților locale în vederea multiplicării ulterioare a demersului. Obiective: O1. Sporirea accesului pentru 30 de persoane din mediul rural (copii și părinții lor) la spații culturale […]

Mic cu mic se face mare! (2017)

Scop: Consolidarea încrederii comunităților din cartierele Precista, Mărăței și Dărmănești, Mun. Piatra Neamț, în capacitatea autorităților locale de a le furniza o perspectivă rezonabilă asupra viitorului lor și al copiilor lor, în ceea ce privește serviciile sociale, în special educaționale care urmează să fie dezvoltate, asociate cu drepturile, dar și cu obligațiile care revin indivizilor […]