Mic cu mic se face mare! (2017)

Scop:

Consolidarea încrederii comunităților din cartierele Precista, Mărăței și Dărmănești, Mun. Piatra Neamț, în capacitatea autorităților locale de a le furniza o perspectivă rezonabilă asupra viitorului lor și al copiilor lor, în ceea ce privește serviciile sociale, în special educaționale care urmează să fie dezvoltate, asociate cu drepturile, dar și cu obligațiile care revin indivizilor din perspectivă socială.

Obiective:

O1. Cel puțin 500 de persoane din Mun. Piatra Neamț, în special tineri, vor primi informații cu privire la planurile de viitor ale autorităților locale, așa cum sunt acestea descrise în Strategia de Dezvoltare Locală Integrată a Municipiului Piatra Neamț 2014-2020 prin acțiuni de comunicare tip BTL (below the line): comunicare directă, comunicare interpersonală, flyere etc.

O2. Creșterea capacității autorităților locale de a anima comunitatea și de a direcționa tinerii părinți spre unități educaționale de nivel pre-primar, înțelegând drepturile, responsabilitățile și beneficiile aferente, prin dezvoltarea și livrarea a cel puțin 1 resursă educațională către autoritățile locale reprezentate de cel puțin 20 de instituții din Mun. Piatra Neamț.

Grupuri țintă și beneficiari:

G1. Tineri părinți sau viitori părinți

G2. Personalul autorităților locale

Activități:

A1. Activități de management, inclusiv monitorizare și raportare

A2. Elaborarea resursei educaționale

A3. Activități de conștientizare în arealul stabilit

A4. Multiplicarea și transmiterea materialelor

A5. Activități de evaluare

Rezultate:

# resurse educaționale realizate -1

# activități incluse în program – 5

# metode/ tehnici de educatie non-formala utilizate – 5

# persoane care beneficiază materialul informativ – 500

# activități de conștientizare -2

# materiale distribuite- 500

# exemplare ale seturilor de materiale distribuite – 20

# instituții care primesc resursa educațională dezvoltată – 20

Justificare:

Analizând Strategia de Dezvoltare Locală Integrată a Municipiului Piatra Neamț pentru perioada 2014-2020, în special în Cap. 2 – „Date demografice”, dar și INSSE, Tempo online, secțiunea 2.1, observăm că populația Mun. Piatra Neamț se află în scădere, în ultimii 5 ani, spre deosebire de cea a Regiunii de dezvoltare din care face parte, care se află într-o ușoară creștere. Acest aspect este valabil și pentru populația de copii, în special la vârsta 0-9 ani. Literatura de specialitate ne arată că decizia tinerilor adulți de a face copii este determinată de o multitudine de factori, dar este în special legată de comunitate și de mediul în care își desfășoară aceștia activitatea, de siguranța capacității de a-i oferi copilului o viață bună (R. Edwards, 2001). În acest sens, se observă faptul că în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată, există obiective specifice care indică preocuparea pentru creșterea accesului la servicii sociale, educaționale și de sănătate. În același timp, este notabil faptul că educația timpurie este vizată în mod direct prin „construcția a trei creșe în cartierele Precista, Mărățel, Dărmănești”, sporind astfel accesul tinerilor părinți (și siguranța tinerilor care vor deveni părinți) la servicii care conduc la siguranța și confortul perceput asupra „zilei de mâine”. Dintr-o altă perspectivă, construcția de structuri pentru educația timpurie a copiilor conduce la dezvoltarea durabilă și are un randament al investiției de 1:8, adică fiecare unitate monetară cheltuită va aduce înapoi alte 8 (Rolnick și Grunewald, 2005), În plus, folosind analize de regresie şi controlul efectelor activităților educaționale desfășurate acasă, Caille (2001) a concluzionat că „frecventarea sistemului de educaţie pre-primară (grădiniţă) reduce rata de întrerupere a cursurilor şcolii primare, a copiilor din familii cu venituri mici şi a copiilor de imigranţi, cu 9 până la 17 %”. (Comisia Europeană, Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură EACEA P9 Eurydice, 2009). Cu toate acestea, pregătirea comunității direct vizate de noile structuri de educație timpurie și „relația familie – instituție de învățământ (creșă) – comunitate este hotărâtoare pentru traseul educațional al copilului” (Salvați Copiii, 2011), aspect indicat și de UNICEF în Curriculumul educației copiilor (2006).

În acest sens, ne propunem să sprijinim autoritatea locală din Mun. Piatra Neamț în demersul de a pregăti comunitatea din cartierele Precista, Mărăței și Dărmănești pentru apariția unităților educaționale de educație timpurile.

Buget:

1350 lei, din care contribuția Mun. Piatra Neamț este de 1000 lei.

Descarcă:

 

Proiect derulat cu sprijinul Primăriei Mun. Piatra-Neamț

Proiect derulat cu sprijinul Primăriei Mun. Piatra-Neamț.

Distribuie daca ti se pare interesant

Leave your comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.