Achiziție de servicii de cazare

În cadrul proiectului „ACCES: Porți deschise. Minți deschise.”, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (contract P0196 / 27.02.2018), Asociația CERC – Centrul European de Resurse Creative intenționează să achiziționeze servicii de cazare.

Invitația de ofertare, precum și formularul de ofertă editabil se regăsesc în partea de jos a prezentului articol.

Ofertele se vor prezenta pe suport electronic la adresa de e-mail indicată în invitația de ofertare. Subiectul e-mail-ului va conține textul „Ofertă – Servicii de cazare”. Ofertele vor include datele de identificare (sediu, cod fiscal) și datele de contact ale ofertantului. Ofertanții pot transmite oferta pentru unul, două sau toate cele trei loturi, prin indicarea corespunzătoare a loturilor ofertate în cadrul ofertei.

Data și ora limită de prezentare a ofertelor: 12.10.2018, ora 18.00.

Valoarea estimată a achiziției este de 14.221,00 lei, inclusiv TVA, pentru toate cele 3 loturi.

Ofertanţii au obligaţia întocmirii ofertei astfel încât în procesul de evaluare informaţiile prezentate să permită identificarea facilă a corespondenţei cu specificațiile tehnice minime ale serviciilor solicitate. Oferta trebuie să corespundă tuturor specificațiilor solicitate și totodată să reflecte în detaliu îndeplinirea și asumarea acestora.

Va fi contractată oferta cea mai avantajoasă, respectiv aceea care respectă specificațiile tehnice minime și are cel mai scăzut preț. Ofertele primite după data și ora limită de prezentare a ofertelor nu vor fi evaluate.

Descarcă invitația la ofertare de aici.
Descarcă formularul de ofertă de aici.
Descarcă rezultatul procedurii de aici. / 13.10.2018
Distribuie daca ti se pare interesant

Leave your comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.